Thursday, January 28, 2016

Hãy góp tay phục hồi Tinh Thần Nhân Bản & Truyền Thống Giáo Dục của VNCH :-)

Bằng cách khuyến khích và dạy cho các em nhỏ những bài luận văn, những bài học thuộc lòng, đượm thắm tình người, tình tự dân tộc, tình yêu quê hương và đất nước, mà các nhà giáo lớn trước đây đã hết lòng xây đắp lên.  

Yêu giống nòi là phải biết nói và dùng tiếng Việt truyền thống của cha ông để lại. Tuyệt đối không dùng từ ngữ của Việt cộng. :-)


Bài học thuộc lòng

 Giờ Quốc Sử

Những buổi sáng, vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê,
Chúng tôi ngồi yên lặng, lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử.

Thầy tôi bảo: «Các em nên nhớ rõ,»
«Nước chúng ta là một nước vinh quang.»
«Bao anh hùng thuở trước của giang san,»
«Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc.»

«Các em phải đêm ngày chăm chỉ học»
«Để sau này nối được chí tiền nhân.»
«Ta chắc rằng, sau một cuộc xoay vần,»
«Dân tộc Việt sẽ là dân hùng kiệt.»

«Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt,»
«Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam»
«Bên những trang lịch sử bốn ngàn năm»
«Đầy chiến thắng, đầy vinh quang, máu thắm…»

của Đoàn Văn Cừ

No comments:

Post a Comment