Tuesday, January 26, 2016

Remember my words: ONLY Free Elections CAN give BIRTH to Human Rights & Democracy


Đòi Nhân Quyền (Human Rights) là NGU  :-)

Đòi Dân Chủ (Democracy) là NGU :-)

Còn đòi BẦU CỬ TỰ DO có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc thì mới KHÔNG NGU.  :-)

Tại sao?

Quá dễ, là tại vì:  Một cái cây phải có gốc rồi mới có ngọn. Muốn đến ngọn thì phải đến gốc cây trước đã. Phải trồng cây cho có gốc trước đã. Một khi có gốc rồi thì tự khắc cây sẽ có ngọn.

Nhân Quyền và Dân Chủ chính là ngọn cây. Còn BẦU CỬ TỰ DO có sự giám sát của Liên hiệp Quốc chính là gốc cây,  chính là việc trồng cây cho có gốc trước.

Muốn có cơm ăn, chúng ta KHÔNG cần phải có gạo!

Mà chúng ta cần phải có ruộng trước đã. 

Có ruộng rồi thì tự khác sẽ có gạo. Tới lúc đó muốn ăn nhiều cơm hay ít cơm gì cũng được.  Không muốn ăn cơm mà lại ăn khoai hay ngô cũng được, vì đã có ruộng rồi. Muốn ăn gì thì trồng nấy, không phải lo gì cả.

Việc BẦU CỬ TỰ DO có sự giám sát của LHQ ví như là có ruộng. Còn Nhân Quyền & Dân Chủ thì ví như là cơm hay khoai vậy.

Vắn tắc là như vậy, không cần phải dài dòng lê thê kiểu 3 xu xã nghĩa.

No comments:

Post a Comment