Monday, February 8, 2016

Cờ Vàng sơn trên nóc nhà của một cư dân ở Quận Cam, Hoa Kỳ :-)
*


*

*

*


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/covang/1622-1622

No comments:

Post a Comment