Sunday, March 20, 2016

Người Tình Và Quê Hương - Tuấn Vũ và Huy Sinh


...Vì đời khổ đau EM góp một phần xương máụ
Đôi cánh tay này EM hiến trọn cho tình quê...
_________


Người Tình Và Quê Hương _N/s Trịnh Lâm Ngân - Tuấn Vũ và Huy Sinh

Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn.
Càng khổ càng đau, thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bến.
Ngăn cách bây giờ, cho mai mốt sum vầy không thấy thẹn cùng sông núi.
Vì đời khổ đau Em góp một phần xương máụ
Đôi cánh tay này Em hiến trọn cho tình quê.

Em đâu hay rằng, mẹ quê hôm sớm, còn hắt hiu cùng nương sắn khoai.
Em đâu hay rằng, đàn trẻ thơ vắng cha, cày bừa thay cho người đi.

Đành lòng sao anh nỡ nào nhìn bạn bè.
Nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành.
Đành lòng sao anh, anh dành lòng sau anh, ấm êm gì chỉ mình ta.

ĐK:

Xin hiểu lòng nhau, cho dù cách ngăn này có dài lâu dến bao giờ.
Tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn uá.
Ta đón nhau về, khi non nước yên bề sông núi vào hồi yêu thương.
Mình cũng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương.
Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây .

https://youtu.be/t0Bml01rRMc

No comments:

Post a Comment