Tuesday, March 1, 2016

Tiếng Việt xã nghĩa đang hủy hoại tiếng Việt truyền thống :-(*Sĩ quan của "quân đội cao cấp" và "Sĩ quan CAO CẤP" của quân đội hoàn toàn có nghĩa khác nhau.

"Tại sự kiện của liên kết Việt" nghĩa là cái giống gì vậy?

**********************

"Quy chụp chính trị luật biểu tình" nghĩa là cái dốt gì vậy, "tiến sĩ"?
Còn "quan chức nào bộ quốc phòng" nghĩa là sao?

Dốt tiếng Việt mà không lo học hỏi thêm, lại đi viết ba cái chuyện bá vơ.

No comments:

Post a Comment