Saturday, March 26, 2016

Trai Thế Hệ :-)

 Anh đi trên bốn Quân Khu,
Vết chân trai Sử thiên thu lưu truyền.

Từng bước chân Anh đi trên đồi hoang, đồi loang máu.
Từng bước chân Anh đi băng rừng sâu giết quân thù.
Từ Hạ Lào qua Cambuchia, phơi xác thù trên khắp chiến tuyến.
Anh vẫn còn hăng say lập bao chiến công.

Chiến khu Đ, Đồng Tháp, Tam Biên, Dương Minh Châu.
Khu Tam Giác Sắt vẫy vùng, mật khu quân giặc khiếp kinh.
Vang danh đắc thắng chiến binh Cộng Hòa.

Ơ.... đây Gio-Linh, Đông Hà, Khe Xanh, Làng Vei.
Đồi Dakto, Kontum, bóng dáng Anh quân cộng hãi hùng.
Đây Ba-Lòng, A-shau, A-Lưới.
Đây Bình Giã, U minh, Đồng Xoài, và Anh vẫn đi.

Súng anh hăng say diệt thù, vạn bàn tay câm hờn dâng lên.
Anh đi có chúng em mong, quê nhà hậu tuyến một lòng đợi Anh.
Anh chiến binh Cộng Hòa. (Anh chiến binh Việt Nam)

*
Từng bước chân Anh đi trên đồi hoang, đồi loang máu
Từng bước chân Anh đi băng rừng sâu giết quân thù
Từ Hạ Lào qua Cambuchia phơi xác thù trên khắp chiến tuyến
Anh vẫn còn hăng say lập bao chiến công...

Chiến khu Đ, Đồng Tháp, Tam Biên, Dương Minh Châu.
Khu Tam Giác Sắt vẫy vùng, mật khu quân giặc khiếp kinh.
Vang danh đắc thắng chiến binh Cộng Hòa.

Ơ.... đây Gio-Linh, Đông Hà, Khe Xanh, Làng Vei.
Đồi Dakto, Kontum, bóng dáng Anh quân cộng hãi hùng.
Đây Ba-Lòng, A-shau, A-Lưới.
Đây Bình Giã, U minh, Đồng Xoài, và Anh vẫn đi.

Súng anh hăng say diệt thù, vạn bàn tay câm hờn dâng lên.
Anh đi có chúng em mong, quê nhà hậu tuyến một lòng đợi Anh.
Anh chiến binh Việt Nam.

No comments:

Post a Comment