Saturday, March 5, 2016

Trọng Nghĩa viết báo bằng vp XHCN :-((vp VNCH: MỸ gởi một hạm đội nhỏ vào biển Đông).  Dịch từng chữ một kiểu này thì một em nhỏ học lớp 5 cũng làm được, chứ đâu cần đợi đến khi trở thành nhà báo rồi mới biết làm.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160304-my-dieu-dong-nhom-tau-san-bay-tan-cong-stennis-vao-bien-dong

No comments:

Post a Comment