Sunday, March 27, 2016

Việt Nam Cộng Hòa phải phục hồi để đòi lại đất và hải đảo cho Tổ Quốc

*Diễn giả: Tướng Lý Tòng Bá, Ls Lâm Chấn Thọ, nhà báo Vi Anh.

No comments:

Post a Comment