Sunday, April 10, 2016

Câu văn xã nghĩa :-(
"Như là những báo hiệu thiên tài" là cái gì vậy? Cái tựa bài có mấy chữ mà viết rất là què quặt, tối nghĩa. Đây là thứ tiếng vẹm ở xứ xã nghĩa bắc Việt, đang lan tràn trên các trang mạng tiếng Việt, giống như bệnh dịch hạch vậy.  Dốt tiếng mẹ đẻ mà không lo học, lại đi viết ba cái chuyện bá vơ.

Dân VNCH thì viết như vầy:


-  [hai tác phẩm] "Nho Phong" và "Người Quay Tơ" cho thấy tác giả có thiên tài (hơi nổ!) văn chương.

Hay (khiêm tốn hơn),

- "Nho Phong" và "Người Quay Tơ" cho thấy tác giả là một cây viết xuất sắc.

Hay, (khiêm tốn hơn nữa),

- "Nho Phong" và "Người Quay Tơ" cho thấy tác giả là một cây viết có hạng.

Viết như vậy được rồi, đâu cần phải nổ, phải khoác lác làm gì.  Vẹm xã nghĩa khoái chơi chữ (kiểu ngố và ngớ ngẫn.)

Tính từ năm 1900 cho đến tận hôm nay năm 2016, tức là khoảng 116 năm, thì người xứng đáng được tặng hai chữ "THIÊN TÀI" Văn Chương là tác giả NGƯỜI THỨ TÁM của Việt Nam Cộng Hòa, chuyên viết truyện trinh thám Z-28 (Tống Văn Bình, Nguyên Hương, và Lê Diệp là những điệp viên cừ khôi của Sở Tình Báo Nam Việt).

____________

https://vietbao.com/p126a251490/ve-hai-tac-pham-day-tay-cua-nhat-linh-1906-1963-nho-phong-va-nguoi-quay-to

No comments:

Post a Comment