Wednesday, April 27, 2016

Lá Cờ Thiêng - Tưởng niệm Quốc Hận 30/4/1975...


Máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương
vì cờ thiêng mà anh chiến đấu
vì tự do mà anh không sờn
bao gian nan đầy gian khổ nước mắt và mồ hôi

cho cây rừng mãi đứng thẳng
dòng sữa mẹ đong đầy
ngọc cờ vàng phất phới bay

ta dân việt quyết không sờn đấu tranh
gương anh hùng nuôi chí lớn
luôn bảo vệ quê hương
phất cao cờ dân tộc
mầu vàng da Việt Nam
mầu vàng của tự do

ta người việt lưu vong
ta người việt tỵ nạn
ta dân việt muôn đời
tổ quốc ơi
quê hương ơi
cờ vàng ơi
mẹ Việt Nam ơi

lá cờ vàng bốn biển bay tung bay
hồn linh thiêng hồn bất khuất
hồn ông cha hồn ôm sơn hà
ta theo gương và theo cờ vì nước và vì dân
cho muôn đời dòng dân việt
dòng sông mẹ dâng cạn
muôn triệu người vùng đứng lên.....

Ca N/s Hoàng Tường

No comments:

Post a Comment