Wednesday, April 20, 2016

Quốc Hận 30/4: 41 năm Nước Việt Nam Cộng Hòa bị Việt cộng và Tàu cộng chiếm đóng

THÁNG TƯ ĐEN !
Xin cúi đầu mình xuống.
Khóc quê hương, trói trong tay bạo cường.


THÁNG TƯ ĐEN !
Ba mươi năm quật cường
Tàn tanh vì lọt vào mưu đế quốc.

THÁNG TƯ ĐEN !
Xin cúi đầu một phút
Nhớ anh em, sống trong ngục trong tù.

THÁNG TƯ ĐEN !
Nuôi cho sâu hận thù
Mong và chờ, về Việt Nam ước mơ.

Này người Việt ở trên thế giới !
Nào cùng nhau họp chung khí giới
Cất tiếng đòi tự do cho triệu đồng bào ta.

HÃY ĐOÀN KẾT LẠI !

THÁNG TƯ ĐEN !
Xin ngước mặt nhìn tới.
Tới tương lai, tới quê hương vời vợi.

Tháng Tư ơi !
Hơn năm mươi triệu người
Như một người, phải thành công mới thôi !

Tháng Tư ơi !
Hơn năm mươi triệu người
Như một người, phải thành công mới thôi !
*

No comments:

Post a Comment