Wednesday, April 27, 2016

THÁNG TƯ ĐEN ! Quốc Hận 30/4/1975 - 30/4/2016

THÁNG TƯ ĐEN !
Xin cúi đầu mình xuống.
Khóc quê hương, trói trong tay bạo cường.

THÁNG TƯ ĐEN !

Ba mươi năm quật cường
Tàn tanh vì lọt vào mưu đế quốc.

THÁNG TƯ ĐEN !
Xin cúi đầu một phút
Nhớ anh em, sống trong ngục trong tù.

THÁNG TƯ ĐEN !
Nuôi cho sâu hận thù
Mong và chờ, về Việt Nam ước mơ.

Này người Việt ở trên thế giới !
Nào cùng nhau họp chung khí giới
Cất tiếng đòi tự do cho triệu đồng bào ta.

HÃY ĐOÀN KẾT LẠI !

THÁNG TƯ ĐEN !
Xin ngước mặt nhìn tới.
Tới tương lai, tới quê hương vời vợi.

Tháng Tư ơi !
Hơn năm mươi triệu người
Như một người, phải thành công mới thôi !

Tháng Tư ơi !
Hơn năm mươi triệu người
Như một người, phải thành công mới thôi !

*

No comments:

Post a Comment