Wednesday, April 27, 2016

Tổ Quốc Ghi Ơn [Dân-Quân-Cán-Chính VNCH]


Tổ Quốc ghi ơn
Dân Nam còn nhớ
Người đã nằm xuống
Cho sông núi trường tồn
Cho muôn người hạnh phúc
Muôn dân được tự do

Người là ai

Sử sách khắc ghi
 Công anh rực rỡ
Anh là chiến sĩ
Rất anh dũng hào hùng
Gian nguy không sờn chí
Vì đại nghĩa liều thân

Người là ai...?
Người là ai...?

Là Trần Hưng Đạo
Hai Bà Trưng
Nguyễn Khoa Nam
Hồ Ngọc Cẩn
Phạm Văn Phú
 Lê Nguyên Vỹ
Trần Văn Hai
Lê Văn Hưng

Những anh hùng liệt nữ
Vì nước quên mình
Là chiến sĩ
Máu thấm vào đất mẹ
Để sông núi màu xanh...

Ta người đang sống
Không bao giờ quên ơn
Với người nằm xuống
Được sưởi ấm hồn thiêng

Lời tri ân tha thiết
Hồn tử sĩ Việt Nam ...

 - C/N/s Hoàng Tường

*

No comments:

Post a Comment