Saturday, April 30, 2016

Tưởng niệm 41 năm Quốc Hận tại Úc Châu - Biểu tình trước toà đại sứ Việt Cộng ở Canberra

 Đặt vòng hoa trước Tượng Đài Chiến Sĩ Úc-Việt ở Canberra

 Tưởng niệm 41 năm Quốc Hận tại Úc Châu
Canberra, ngày 30 tháng Tư năm 2016
Hôm nay, ngày 30 tháng Tư năm 2016, đúng 41 năm về trước tức là ngày 30 tháng Tư năm 1975 - ngày miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay Cộng Sản, Cộng Sản đã toàn chiếm Việt Nam, ngày người dân Việt Nam, nhất là người dân miền Nam bị đày đoạ, mất đi tất cả kể cả nhà cửa, của cải, đất đai, ruộng vườn, quyền làm người, nền văn hoá, quê hương, dân tộc, đất nước ..... 
41 năm qua, thế hệ cha anh chúng ta đã từ từ ra đi theo tuổi tác, theo thời gian, do vậy ai ai chúng ta cũng lo ngại rằng tinh thần chống Cộng, lòng yêu nước của chúng ta sẽ dần vơi đi. Thật sự, không phải như những gì chúng ta lo âu bấy lâu nay và chẳng phải như những gì Việt Công mong đợi, mơ tường; điển hình như cuộc biểu tình ngày hôm nay, thế hệ trẻ tham gia rất đông, Ban Chấp Hành Cộng Đồng NSW và Victoria đa số là những bạn trẻ và rất trẻ.

Nhờ vào những phát triển và tiến bộ của khoa học kỷ thuật như Internet, web, email, facebook, .., các em, các cháu có phương tiện tìm hiểu về đất nước, các em lại càng biết thêm về Việt Nam và thấy rỏ bộ mặt thật, gian ác, hèn nhát của Cộng Sản và tại sao cha anh mình đành phải bỏ nước ra đi và các em phải sinh sống ở đây, các em đã nhận thức được những nguy cơ, hiểm hoạ cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam, những điều nầy đã thúc đẩy các em càng dấn thân vào những Sinh hoạt Cộng Đồng và chắc chắn là dần dần giới trẻ trong nước cũng sẽ thấy rỏ hơn về bản chất của Cộng Sản và tất nhiên ngày tàn của bạo chúa - độc tài Cộng Sản sẽ không còn xa lắm. Những hình ảnh, thâu thanh dưới đây trong cuộc Biểu tình ngày Quốc Hận hôm nay tại Úc Châu, tội ác của Cộng Sản lại bị vạch trần trước toà lãnh sự quán Việt Cộng ở Canberra.
Biểu tình trước toà đại sứ Việt Cộng ở Canberra
*

No comments:

Post a Comment