Friday, April 1, 2016

VTV của Việt Cộng biết dùng hai chữ TIN TỨC rồi nè - Còn dùng "Thông Tin" là còn ngu hơn VC :-)


* VTV của Việt Cộng biết dùng hai chữ TIN TỨC rồi nè. Tuy nhiên, câu văn trong tấm hình "giải cứu thành công 5 người..." thì vẫn còn ngớ ngẫn, còn DỐT lắm. Vì sao?

Động từ CỨU/CỨU Được luôn luôn (99%) đi với một danh từ, ví dụ:

Cứu (được) người.
Cứu (được) con vật...
Cứu (được) con gà...
Cứu (được) chiếc xe đang bị chìm...
v.v...

chứ không ai nói:

Cứu thành công 5 người,
cứu thất bại 5 người,
Cứu tốt 5 người,
Cứu xấu 5 người,
Cứu buồn 5 người,
Cứu vui 5 người ,
Cứu "hoành tráng" 5 người,
Cứu "vô cảm" 5 người,
v.v...

Cầu bị sập, người và xe bị rớt xuống sông, bị chìm, chứ có bị công an VC bắt cóc đâu mà giải cứu.

Nếu là dân VNCH thì câu trong hình sẽ được sửa lại như sau:

Cứu được 5 người trong vụ cầu Ghềnh bị sập ở Biên Hòa.

Còn:

"Cơ quan chức năng" là cái dốt gì vậy? Là hang pắc pó? là địa đạo củ chi? là Bắc bộ phủ? là lăng boác?

VNCH thì dùng: Nhà chức trách, hay nhà đương cuộc, hay ty/nha giao thông vận tải t/p Biên Hòa hay tỉnh Đồng Nai, v.v...

Còn "chỉ đạo" là cái dốt gì vậy? Là chỉ vô...âm....â..mm ...đạo hả? :-)

VNCH thì dùng: "chỉ thị/lệnh" ở trên đưa xuống là...

Bằng chứng ở đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Mebvizb6rh0

No comments:

Post a Comment