Wednesday, May 11, 2016

Guitar Solo: Trên Đầu Súng

1.Trên đầu súng quê hương tổ quốc đã vươn mình
Trên lưỡi lê căm hờn hờn căm như triều sóng
Ôi xôn xao chiêng trống hối thúc
đã giục giã khắp chốn thôn làng
Ôi lửa thiêng dậy bập bùng
Cao ngất trời say câu hát

2.Trên đầu súng xâm lăng xiềng xích với bạo tàn
Trên lưỡi lê nô lệ cùm gông và gục ngã
Tay nâng niu cây súng súng thép
với đạn đồng mới đã lên nòng
Và những loạt đạn đồng vàng
Vun lúa trổ tràn đồng sâụ

Điệp Khúc:
Cho quê hương ta rạng ngời
Cho yêu thương cao vời vợi
Cho quê hương ta những đoá tuổi xuân
Để mai đây đắp xây hoà bình
Ông cha ta còn mảnh đất phủ mình
Ôi quê hương ta nước Việt Nam
từ đó vươn lên nhà máy với công trường
Những xí nghiệp ngôi trường
nhà thương với hầm mỏ.

Ôi bao la xanh thắm bát ngát cánh đồng vàng
với lũy tre xanh
Và tiếng ê a đầu làng
Là kinh nguyện cầu cho người nằm xuống.

Source: Guitarist: ddemsay, poster: ngoai0buon VN

No comments:

Post a Comment