Monday, June 20, 2016

Báo xã nghĩa viết bằng tiếng vẹm xã nghĩa :-( Nếu bỏ đi hai chữ "sự cố" thì tự nhiên cái tựa bài đọc thấy rõ nghĩa hơn:

Báo Trung Quốc nói gì về tai nạn máy bay CASA-212 của Việt Nam?

*

No comments:

Post a Comment