Sunday, June 12, 2016

Sương Trắng Miền Quê Ngoại

Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm.
Sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm.
Chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu .
Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau.

Nào những khi ôm thép súng tê tay.
Đắm mắt theo bao hư ảo thở dài.
Nơi chốn xa buồn thương mẹ quặng gánh.
Em còn khều sáng ánh đèn từ sương mai.

Mẹ biết bây giờ con ngồi hố nhỏ.
Gió hẹn mưa thề một khi con về quê ngoại xưa.
Để mẹ nhắn lời thăm.
Trường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ.
Theo mẹ đến trường, giờ đây con đường xưa còn đó.
Tóc liều vờn gió ru buồn.

Bận hành quân nên chắc khó thăm nhau.
Nhưng có nhau như hơi thở vào đời.
Tóc em còn cỏ thơm hương cỏ may.
Để anh nói chuyện ngày mai.

Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi.
Dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về.
Xin có em nguyện cầu cho đời anh.
Đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai ...

No comments:

Post a Comment