Friday, June 24, 2016

Tiếng vẹm ở xứ xã nghĩa Việt cộng :-(T/g không rành tiếng Việt, thành ra viết tầm bậy.

Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh Quốc đâu phải về "Tư Cách Thành Viên của nước Anh".  Mấy chục năm nay, nước Anh đã là hội viên chính thức và hợp pháp của EU, chứ đâu phải là hội viên lậu, hội viên bất hợp pháp đâu mà đặt vấn đề  về "tư cách".  Chính EU, Tàu cộng, và ngay cả Obama đều kêu gọi, năn nỉ Anh Quốc hãy ở lại, đừng đi mà.

Việc trưng cầu dân ý này xuất phát từ thiện chí tốt của thủ tướng David Cameron cho người dân Anh tự định đoạt số phận của quốc gia mình, chứ ông không muốn áp đặt một chính sách mà đi ngược lại lòng mong muốn của người dân.   [trên phương diện này, thủ tướng David Cameron là một con người vĩ đại, coi trọng ý kiến quốc dân hơn bản thân mình].

Nói rõ như vậy rồi, thì đây chỉ là cuộc trưng cầu dân ý để chọn "ở lại với EU" hay "tách ra riêng" thôi, chứ đâu có dính dáng gì tới tư cách của Anh Quốc. Anh Quốc, chứ đâu phải Palestine, Tân Cương, hay Kashmir đâu mà đặt vấn đề tư cách (pháp lý).

TỪ GHÉPTỪ KÉP khác nhau hoàn toàn.

- Từ ghép là những từ được kết hợp từ sự bỏ bớt chữ ở những từ khác trước khi được ghép lại như Vận tải + chuyên chở  =>  Vận-chuyển.

- Còn từ kép thường được kết thành từ những chữ đơn như "nhà" và "ngói" kết hợp lại thành từ kép "nhà ngói".

Dưới đây là vài ví dụ:

Ví dụ về từ kép:  
- Nhà Nho, Họa Sĩ, Thi Sĩ, Thợ rèn, thợ mộc,  Thủy-Quân-Lục-Chiến, v.v...

- White-House, mountain-range, water-bed, leather-shoes, wood-stove, microwave-oven,  etc.

Ví dụ về từ ghép: 
Vận tải + chuyên chở  =>  Vận-chuyển
Cách thức + đặc biệt  => đặc-cách 
Quần chúng +  nhân dân  =>  Nhân-quần
Chính thể  + chế độ  => Thể-chế
Cách thức (phương pháp)  + Đặc biệt => Biệt Cách (Dù)

Britain + Exit => Brexit
Greece + Exit => Grexit
Spain + Exit => Sexit !
Europe + Asia  =>  Eurasia
*

No comments:

Post a Comment