Thursday, June 9, 2016

Việt cộng làm tan hoang đất nước. Việt xã nghĩa góp tay làm tan hoang tiếng Việt. :-(

 1- Câu văn XNCHSự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế Trung Quốc là hậu quả của việc nền kinh tế nước này giảm tốc trong vài năm trở lại đây.

VNCH sửa lại: Nạn thất nghiệp tại Trung cộng  đang gia tăng là do nền kinh tế tại nước này đã chậm lại trong vài năm gần đây.
*
2- Câu văn XHCN: Bản thân chính phủ Trung Quốc cũng đang có dấu hiệu cho thấy họ không đủ khả năng để giải quyết dứt điểm tình trạng này.


VNCH sửa lại : Có dấu hiệu cho thấy rằng [bản thân chánh quyền] Trung cộng không có (hay đủ) khả năng để giải quyết dứt khoát tình trạng [thất nghiệp] này.

https://exodusforvietnam.wordpress.com/2016/06/09/dau-hieu-khung-hoang-kinh-te-o-trung-quoc-da-tran-xuong-duong/

No comments:

Post a Comment