Sunday, June 12, 2016

Việt cộng phá tan đất nước - Việt xã nghĩa phá nát tiếng Việt truyền thống :-(

Một em sinh viên vòi vĩnh, đòi mẹ mua cho một chiếc xe hơi hiệu BMW để lái đi học, bị mẹ quát cho: "Mày đừng có bày đặt nghe không?" "Đi xe đạp được rồi!"

Nghĩa thông thường của hai chữ "bày đặt" là "bắt chước", hay "đòi hỏi quá đáng", hay "nhiều chuyện".

Điện Cẩm Linh là dinh tổng thống của Cộng Hòa Liên Bang Nga. Là nơi cho ra những chỉ thị, hay quyết định của một quốc gia, chứ không phải là cái nhà giữ trẻ mà có chuyện bày đặt hay bắt chước.  T/g PU dùng hai chữ "bày đặt" để dịch cho cái tựa bài, làm người đọc vừa buồn cười và vừa thấy dốt dốt làm sao.  Muốn sửa lại, thì chỉ cần bỏ chữ "bày" là cái tựa đọc sẽ xuôi tai ngay.


Tiếng Việt chưa thông mà cứ nhắm mắt dịch thì dễ trở thành đồ dịch dật.  :-(

http://www.danchimviet.info/archives/103345/dien-cam-linh-bay-dat-mot-he-tu-tuong-nha-nuoc-va-khong-ngai-dung-con-do-dan-ap-nhung-nguoi-doi-lap/2016/06

*

No comments:

Post a Comment