Thursday, September 22, 2016

Thu Sầu - Ngọc Lan

First Day of Fall 2016
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ.
Trời chiều man mác buồn nát con tim .

Lệ tình đẫm ước tà áo trinh nguyên .
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy .

Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy .
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên .
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên .
Thương chi cho lắm rôi cũng xa nhau.

Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu .
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau .
Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau .
Trên cao bao vì sao sáng .
Rừng vắng có bao la' vàng .
Là bấy nhiêu sầu.

Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ .
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ .
Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau .
Quên đi cho hết một kiếp thương đau./.

No comments:

Post a Comment