Friday, September 2, 2016

Việt cộng tràn ngập đài VOA :-( "tên lửa đẩy" là cái dốt gì vậy vẹm?
*

No comments:

Post a Comment