Monday, October 3, 2016

Dốt tiếng Việt như vầy làm Việt cộng mừng :-(Thép ống ống théphai thứ khác nhau hoàn toàn mà không biết sao!?

Ống thép = có nghĩa là một đường ống (một công trình) làm bằng thép [của Việt Nam]. Còn,

Thép ống = có nghĩa là một loại (sản phẩm = product) trong muôn vàn loại sản phẩm (products) được làm ra từ thép, ví dụ như: thép cây, thép tấm, thép cuộn, thép hình chữ I, thép hình chữ L, thép ống vuông, thép ống tròn, thép cuộn, v.v...,


Tóm lại:

Ống thép = Một công trình xây dựng (civil engineering project) dùng vật liệu chính là thép .

Thép ống = tên một loại sản phẩm được làm ra từ thép.

Bớt ngu giùm chút vẹm ơi!

*https://exodusforvietnam.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment