Thursday, January 26, 2017

[Câu văn xã nghĩa] Câu cán như vầy thì thua xa học sinh lớp nhất của VNCH :-(Dân xã nghĩa viết tiếng Việt ẹ quá.  :-(

No comments:

Post a Comment