Wednesday, January 18, 2017

Khôn từ thuở lên ba. Dại thì già đầu vẫn dại.


Tại Hà Nội, ngay trong lòng Việt cộng, tuổi trẻ miền Bắc dám xiểng giương Cờ Vàng và ghi nhận sự hy sinh cao quý của HQ/VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa chống Tàu cộng xâm lược VN 18/1/2017.

***

Trong khi đó thì bọn cẩu nô ra sức xâm nhập cộng đồng người Việt tị nạn CS để gièm pha, mạt sát Cờ Vàng, và phá hoại cđ như tên DOG này.
*
Source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1751353361848491&set=a.1421837384800092.1073741832.100009215335962&type=3&theater

No comments:

Post a Comment