Friday, June 16, 2017

Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975 - Chương Trình Tiếng Nhạc Tâm Tình

Chương trình nhạc chọn lọc Tiếng Nhạc Tâm Tình do Ca sĩ Anh NGọc thực hiện, phát trên đài phát thanh Việt Nam tại Sài Gòn trước năm 1975. trong chương trình này gồm có các ca khúc:

1. Hoa Xuan Đất Việt - Nguyễn Văn Thương - Hợp Ca
2. Tạ Từ - Tô Vũ - Anh NGọc Ca
3. Gái Xuân - Nguyễn Bính-Từ Vũ - Mai Hương trình bày
4. Hồ Lãng Bạc - Xuân Tùng - Hợp Ca Giọng Nữ- Mộc Lan solo
5. Khi tôi Về - Phạm Duy - Quỳnh Giao ca

No comments:

Post a Comment