Wednesday, August 2, 2017

Tấc Đất, Tấc Vàng (Pre 75) - Ca sĩ: Mai Lệ Huyền

Một tấc đất là một tấc vàng.
Một viên đạn là một chiến công.
Tôi hy sinh vì dân.
Anh hy sinh vì dân.
Để diệt xong loài bạo tàn xâm lấn quê hương.


Thề không để một tên sống còn.
Thề không để giặc thù tiến lên.
Ta cho nhau niềm tin.
Quân dân ta hùng anh.
Vì một viên đạn đồng này phải lập nên chiến công.

Chiến công đó ta xây bằng xương bằng máu.
Giữ cho quê hương ta bờ cõi vẹn toàn.
Đất ông cha phải gìn giữ lấy.
Được tấc đất cũng là giang sơn.

Một tấc đất là một tấc vàng.
Một viên đạn là một chiến công.
Non sông đang chờ ta.
Muôn dân đang cần ta.
Thì một viên đạn đồng này phải lập nên chiến công./. :-)

No comments:

Post a Comment