Saturday, October 21, 2017

Hai Đứa Giận Nhau - Phượng Mai & Chế Linh, Băng Tâm & Dan Nguyên


Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó.

Có tên hai đứa màu chưa nhòa.
Giận hờn nhau chi để rồi luyến nhớ.
Lối về có gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón làm ngơ.

Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý.
Với em, anh hứa hẹn duyên thề.
Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt.
Có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi gục đầu.

Tình nhớ, nếu mình đổi giận làm quen.
Anh xin làm gió quạt đền, mua lụa Tây Thi biếu em.
Tại anh, hôm ấy nào phải tại em.
Anh hứa đợi rồi anh quên, để mưa hôn lên mái tóc mềm.

Giận hờn hai hôm dài như một tháng.
Ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn.
Một người ra đi một người ghé nón.
Nắm tay hết giận hết hờn, để giấc mơ thôi chập chờn.

No comments:

Post a Comment