Thursday, April 5, 2018

Tạ Tình - Thanh Thúy

Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ.

Người ân tình sao nỡ xa ta.

Từ kiếp nào tình nỡ tình sầu.
Và lòng thì ngỡ lòng buồn.
Lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng.
Tìm mãi tình hồng mà tình thì mãi mịt mùng.
Ai đi tìm ai suốt đời
Ai đi tìm ai suốt đời ...

Tình yêu nào như đến trong mơ.
Tình yêu nào êm ái như thơ.
Tình yêu nào lòng cứ đợi chờ.
Ðợi chờ từng phút từng giờ.
Từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ.
Tình đến nào ngờ vì tình nào có hẹn giờ.
Em đi tìm anh suốt đời.
Em đi tìm anh suốt đời.

Ðời em ngỡ chết theo ngày buồn.
Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui.
Niềm vui đó xót xa đợi chờ.
Chừ đã tới với tình anh cho.

Tình yêu này em nhớ ơn anh.
Tình yêu này em nhớ ơn thêm.

Tình yêu này, tình quá ngọt ngào.
Và tình còn quá tràn đầy.
Tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy ngẹn lời.
Lòng thấy ngẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời.
Em tôn thờ anh suốt đời.
Em tôn thờ anh suốt đời.

Tình yêu này, tình yêu này.
Tình yêu này, em nhớ ơn anh./.

No comments:

Post a Comment