Friday, August 10, 2018

Lá Đổ Muôn Chiều

Thu đi cho lá vàng bay.

Lá rơi cho đám cưới về.
Ngày mai,người em nhỏ bé .
Ngồi trên thuyền hoa.
Tình duyên đành dứt.
Có những đêm về sáng .
Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi.
Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi.
Mà phung phí đời em không tiếc nhớ.
Lá đổ muôn chiều lá úa.
Phải chăng là nước mắt người đi.
Em ơi đừng dối lòng.
Dù sao chăng nữa.
Không nhớ đến tình đôi ta.

Thôi thế từ đây.
Anh cố đành quên.
Rằng có người.
Cầm bằng như không biết mà thôi.
Lá thu còn lại đoi ba cánh.
Đành lòng như nước cuốn hoa trôi.
Thôi thế từ nay.
như lá vàng bay.
Tình lỡ rồi.
Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối.
Còn nhớ phương nào hoa đã rơi,/.

No comments:

Post a Comment