Friday, September 14, 2018

Nhịp Sống Saigon Trước 1975 - Đoạn phim hiếm về Saigon thời phồn thịnh

Đoạn phim quý hiếm chưa từng có mô tả hình ảnh nhộn nhịp của 1 thời Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông trong thời gian 1955 - 1975. Bản quyền video của criticalpast.com

No comments:

Post a Comment