Tuesday, October 25, 2016

Russia is preparing for nuclear war


Across Russia, 40 million civilians and military personnel just finished up emergency drills aimed at preparing the general population for nuclear or chemical-weapons attacks, The Wall Street Journal's Thomas Grove reports.

10 year-old & illiterate Indian boy can speaks English, Spanish, French, German, Polish, Italian FLUENTLY :-)

In the video, Kaalu, first, explains of the temple behind him in English, then repeat the explanation in Spanish,  Italian,  French, Polish,  and German. This video is about Kaalu who lives in Gwalior Fort and believe it or not... he is an illiterate child who can speak six foreign languages fluently. Fortunately I met him while visiting the Fort and he proposed to be our tour guide.

Monday, October 24, 2016

BBC: 13 year old Indian girl has IQ more than Einstein and Hawkins :-)


Neha Ramu from Surbiton in south-west London is only 13 - but she is already a genius, with a higher IQ than Stephen Hawking.

She scored 162 in a Mensa IQ test for people under 18, the highest possible mark - putting her in the top one percent of the UK's brightest people. Any score of above 140 is considered to be that of a genius.

Sunday, October 23, 2016

Biggest School In the World: City Montessori, 47,000 students & 22 campuses - India :-)
Students at Noida Elementary School in New Delhi, India :-)


[Al Jareeza] China - Soon the most visible victim of deglobalisation

China's exports are falling and millions of jobs are at risk.

When you buy anything, anywhere in the world, there is a good chance that it comes from China. We all know China as the great export powerhouse of the 21st century. But China's exports hit an all-time high in December, 2015 and (ignoring season fluctuations) have been declining ever since. China is increasingly turning inward for growth - and having trouble finding it.

Why Are US Companies Leaving China? | China Uncensored

American hacker Jester warns Russia to stop interfering with U.S. electionThe American vigilante hacker known as Jester (whose signature graphic is shown above) took a swipe at Russia for hacking U.S. sites. The self-described “gray hat” hacker who calls himself “Jester” hacked the Russian Ministry of Foreign Affairs website Friday night. His message:

Saturday, October 22, 2016

[Văn phong xã nghĩa] Lá thư đầu năm của đồng chí thủ trưởng cơ quan báo chí Ba Cây TrúcLá thư đầu năm BÍNH THÂN của chủ diễn đàn Ba Cây Trúc

Có thấy mới tin, đó là điều thường tình, không gì đáng nói, vì chẳng có gì khó khăn. Điều tôi muốn nói với bạn hôm nay trong buổi đầu năm Bính Thân  là « Tin trước rồi mới Thấy sau ». [Phải rồi!!! Chuẩn bị cơm gạo đi học tập 10 ngày rồi về. Cách mạng khoan hồng nên giam hơn 10 năm rồi mới thả về. Đúng là lũ Việt cộng Bắc Kỳ điếm.] 

Ngồi vào chiếc xe và cho chuyển máy, người tài xế và khách trong xe đều biết chiếc xe sẽ đi đến đâu. Chiếc xe phải chạy qua những con đường tráng nhựa của vài thành phố hay những con đường quanh co khúc khỉu của thôn quê. Những hình ảnh ấy có người hầu như quen thuộc, vì họ đã thấy, đã kinh nghiệm, nên họ tin. Chuyện qúa Dễ !

[Tinh Hoa VNCH] Cùng mọi người! _T/g Nhà giáo miền Nam


*

Đọc bài viết và những lời bình, chúng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán! Những phát biểu, những lời bình chỉ "nương nhau mà nói" theo ý của mỗi cá nhân, nhưng..., có phải sự thật là như thế không?!

Thật ra, bọn Tàu cộng và Việt cộng, kể cả hầu hết đám hậu sinh chúng ta, đã mấy ai được học và biết một cách chân thực về Khổng Tử? 

George Friedman: "China may not be as strong as you think."

The Biggest Scam In The History Of Mankind - Who Owns The Federal Reserve? Hidden Secrets of Money 4