Friday, March 24, 2017

Xã nghĩa miền Bắc khoái bài này: Hà Lội niềm tin & hy vọng :-)


"Mặt hồ Gươm vẫn nổi trôi phân người.
Làm tỏa ngát 'hương thơm' nơi thủ đô.
Đầy trộm cướp khắp trên năm cửa Ô.
Nghe tiếng gào kêu than đầy ai oán.

Hà Nội đó đầy phân trâu phân người.
của cán nô tham lam và ngu si.
Gây tang tóc, đau thương cho bao người.
Lại còn bán giang sơn cho Tàu Ô.

Kurds cross the Euphrates river near Raqqa :-)

*

China's Bathroom Face Scanners :-(

Kurds marching toward Raqqa :-)

Thursday, March 23, 2017

[VNCH] 5 bài tình ca do Tinh Hoa Miền Nam xuất bản năm 1962

Giới Thiệu 5 ca khúc do nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam phát hành năm 1962

1.Cánh Thiệp Ðầu Xuân _N/s Minh Kỳ & Lê Dinh - Lệ Thanh Ca

2.Quán Chiều _ N/s Lan Ðài - Ðan Thanh ca

3.Ngoại Ô Ðèn Vàng_ N/s Y Vân - Thái Châu ca

4.Ngày Hạnh Phúc _N/s Lam Phương - Ánh Tuyết ca

5.Chuyện Ðêm Mưa _N/s Nguyễn Hiền & Hoài Linh - Hoàng Oanh ca

China's Hypocrisy on Missile Defense

Tuesday, March 21, 2017

India court gives sacred Ganges and Yamuna rivers human status :-)


The Ganges and Yamuna rivers are worshipped by millions, but they are also heavily polluted.

A court in northern Indian has given the Ganges and Yamuna rivers the status of "living human entities".

The high court in the Himalayan state of Uttarakhand said this would help in the "preservation and conservation" of the highly polluted rivers.

23 endangered turtles rescued from smugglers in Agra
The Red Crowned Roof is popular in Singapore and Thailand for its meat and as pets.

By Baishali Adak |  March 22, 2017

At least 23 turtles of a highly endangered species, the Red Crowned Roof, were recovered from smugglers in Agra, Uttar Pradesh, on Tuesday.

Kurds celebrate New Year at Martyr cemetery in Kobani :-)

*