Sunday, March 17, 2019

Cái chết của một ngôn ngữ - Tiếng Việt Sài Gòn cũ _Trịnh Thanh Thủy
Vấn đề ngôn ngữ là vấn đề của muôn thuở, không riêng gì của người Việt. Trong bài viết này, tôi muốn bàn về một thực trạng của tiếng Việt mà đã đến lúc, chúng ta không thể không suy nghĩ về nó một cách nghiêm chỉnh. Đó là nguy cơ diệt vong của một thứ tiếng Việt mà người miền Nam Việt Nam dùng trước năm 1975 hay còn được gọi là tiếng Việt Sài Gòn cũ. Thứ tiếng Việt đó đang mất dần trong đời sống hàng ngày của người dân trong nước và chẳng chóng thì chầy, nó sẽ biến thành cổ ngữ, hoặc chỉ còn tìm thấy trong tự điển, không còn ai biết và nhắc tới nữa. Điều tôi đang lo lắng là nó đang chết dần ngay chính trong nước chứ không phải ở ngoài nước.

Monday, March 11, 2019

Lời khai của Trương Duy Nhất: 7 ngày bị NBG lừa trên đất Thái như thế nào?

Image result for nguoi buon gio khai của Trương Duy Nhất: 7 ngày bị NBG lừa trên đất Thái như thế nào?
     

Viết lại theo lời kể của nhân vật A (Bạch Hồng Quyền) và những lời tâm sự của Trương Duy Nhất nói với anh Huy Đức (Trương Huy San) – một người bạn rất thân thiết với Nhất.

Viết lại theo lời kể của nhân vật A (Bạch Hồng Quyền) và những lời tâm sự của Trương Duy Nhất nói với anh Huy Đức – một người bạn rất thân thiết với Nhất.

(vanews.org)Đêm 19, rạng sáng ngày 20/1, một chiếc xe van 12 chỗ khởi hành từ biên giới Thái – Miên đi về hướng thủ đô Băng – Cốc với tốc độ tên lửa, trên xe chỉ có Trương Duy Nhất là người Việt, còn lại đều là người Miên.