Saturday, November 25, 2017

The ancient way: Why I stopped using toilet paper - live demo :-)

I stopped using toilet paper ages ago and got a bumgun instead! You can also use a drink bottle to pour down there and get squeaky clean, cleaner than you ever have with toilet paper.

Friday, November 24, 2017

[VNCH] Tiểu sử Tổng Thống Ngô Đình Diệm _ N/v Nguyễn Thế Phong
Trình bày tại Lễ giổ cố TT Ngô Đình Diệm ở Melbourne ngày 05/11/2017

Tổng Thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 03 tháng 01 năm 1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con của Cụ Nhiếp Chánh Đại Thần Ngô Đình Khả và cụ bà Phạm Thị Thân. Tổng Thống là người con thứ Ba trong gia đình có 6 trai và 3 gái.

Cụ ông Ngô Đình Khả nổi danh là một vị khoa bảng xuất chúng. Thời đó, tại Việt nam rất hiếm có người được hấp thụ cả hai nền giáo dục Đông và Tây, như cụ cố Ngô Đình Khả. Lúc thiếu thời, Cụ theo Nho học, sau đó vào chủng viện học chương trình Pháp, rồi được gửi sang Đại chủng viện Penang để học Triết học và Thần học bằng tiếng Pháp và tiếng La Tinh. Cụ là một chủng sinh rất xuất sắc, nhưng vì không có ơn gọi để trở thành linh mục, Cụ đã xin trở về cuộc sống thế tục.

Wednesday, November 8, 2017

What is Bitcoin?What is Bitcoin?

Bitcoin is a new currency that was created in 2009 by an unknown person using the alias Satoshi Nakamoto. Transactions are made with no middle men – meaning, no banks! There are no transaction fees and no need to give your real name. More merchants are beginning to accept them: You can buy webhosting services, pizza or even manicures.

Friday, November 3, 2017

Lịch Sử: Ngôn Ngữ Và Quan Điểm _Trần Gia PhụngNgày 18-8-2017, tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam tổ chức ra mắt một loạt các sách mới, Lịch sử Việt Nam, Văn hóa biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa dân gian; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 400 năm chữ Quốc ngữ – Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hoá Việt Nam; Lịch sử Việt ngữ học; Thế kỷ âm nhạc và tài danh âm nhạc Việt Nam; Hiên ngang Trường Sa.

Wednesday, November 1, 2017

Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Một Lòng Vì Nước Vì DânNĂM MƯƠI NĂM, ĐỌC BÀI THƠ  " NỖI LÒNG " CỦA MỘT CHÍ SĨ _Trần Việt Yên

Tình cờ tôi gặp nhà thơ Lệ Khanh, trong câu chuyện hàn huyên, anh hỏi tôi :

    - "Có biết cụ Diệm làm thơ không ?"
    - "Tôi chưa nghe nói" ? tôi thành thực trả lời

Anh kể:
    - "Cụ Diệm có một bài thơ làm từ năm 1953, Việt Yên muốn nghe tôi đọc cho nghe  .
    - "Vâng xin anh đọc đi" ? tôi vừa trả lời vừa sửa soạn giấy bút để ghi chép lại .

Anh đọc bài thơ cho tôi chép :


NỖI LÒNG 

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông 
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không! 
Xe muối nặng nề thân vó Ký 
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng  
Vá trời lấp biển người đâu tá?  
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông! 
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế  
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong?
(Chí sĩ) NGÔ ĐÌNH DIỆM  1953 


Mới thoạt nghe bài thơ Lệ Khanh đọc, tự nhiên tôi rùng mình, cảm xúc bài thơ đi thẳng vào tim óc , tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ, gần như thuộc lòng, Lệ khanh cười :
- còn đây là bài  họa của tôi :