Tuesday, April 24, 2018

Ăn cơm USA mà đi thờ ma Tàu cộng là Đoàn Hưng Quốc :-(


Nhận xét về Tập Cận Bình
Tác Giả: Đoàn Hưng Quốc
   
Sau Mao Chủ tịch, Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo Trung Quốc đương quyền đầu tiên có hệ tư tưởng được đưa vào Điều lệ đảng. Ảnh: SCMP.

Tập Cận Bình thay đổi Hiến pháp không giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước như trước đây, nhiều người cho rằng vì ông tham quyền cố vị. Có lẽ đúng, nhưng người viết nghĩ bên cạnh đó là cao vọng của ông để đủ thời gian để trở thành một trong những nhà lãnh đạo lớn nhất của Trung Hoa: Mao Trạch Đông thống nhất Hoa Lục; Đặng Tiểu Bình canh tân Trung Quốc; Tập Cận Bình đưa Trung Hoa trở lại ngôi vị trung tâm hàng đầu trên thế giới.

Cựu bộ đội Bắc Việt Điếu Cày kể công :-(

Điếu Cày kể công lao tranh đấu trong mười năm qua, nhưng không thấy Điếu Cày kể thành tích và công lao đánh Mỹ & "Ngụy" tại chiến trường miền Nam năm xưa của mình.

Nay Điếu Cày đòi chống bọn Việt cộng nằm vùng tại Hải Ngoại nữa. :-(

*****************************************************
Source: www.danchimviet.info/
Nguyễn Văn Hải- Điếu Cày: Mười năm nhìn lại một chặng đường

    Ngày 19/4/2008

Quán cafe internet Bưu điện Đà Lạt.

…Tôi vừa đóng máy tính, đứng lên và đến quầy tính tiền, ngay lập tức – bàn phía sau – một trong hai người thanh niên rời khỏi ghế, tiến sát bên để nghe những trao đổi của tôi với người thu ngân…

Linh cảm điều chẳng lành, tôi nhanh chóng trả tiền và băng qua đường, sang cửa hàng mắt kính ở phía đối diện, Tên an ninh đó tức tốc bám theo sát phía sau.

Wednesday, April 18, 2018

Scientists found: 900-year drought wiped out Indus civilization

Image result for indus civilization
By Jhimli Mukherjee Pandey

The Indus Valley civilisation was wiped out 4,350 years ago by a 900-year-long drought, IIT Kharagpur scientists found

It was found that the rains played truant in the northwest Himalayas for 900 long years, drying up the source of water that fed the rivers along which the civilisation thrived.

KHARAGPUR: The Indus Valley civilisation was wiped out 4,350 years ago by a 900-year-long drought, scientists at the Indian Institute of Technology in Kharagpur (IIT-Kgp) have found. Evidence gathered during their study also put to rest the widely accepted theory that the said drought lasted for only about 200 years.

The study will be published in the prestigious Quaternary International Journal by Elsevier this month.

Friday, April 6, 2018

Chiến Công Kỷ Dậu 1789 [Đăng trên Bán Nguyệt San Tuổi Hoa - Xuân Kỷ Dậu 1969.]

Hoàng Đăng Cấp
Chiến Công Kỷ Dậu 1789
* Đăng trên Bán Nguyệt San Tuổi Hoa - Xuân Kỷ Dậu 1969.

Trong quá trình lịch sử dân tộc, Nguyễn Huệ là một trong những vị anh hùng cứu nước vĩ đại nhất của giống nòi. Ông là một thiên tài quân sự lẫn chánh trị. Trong suốt đời cầm quân, ông chưa bao giờ thất trận: bốn lần vào Nam đuổi họ Nguyễn chạy tơi bời không còn manh giáp, đánh tan quân xâm lược Xiêm do Nguyễn Ánh cõng về, hai lần ra Bắc dứt được họ Trịnh và tiêu diệt quân Thanh do Lê Chiêu Thống cõng về. Nguyễn Huệ là niềm hãnh diện của dân tộc nên cứ mỗi lần Tết đến là mọi người đều nhắc nhở lại chiến công Đống Đa bất diệt mà vị anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ đã thực hiện được và thành công vào dịp Tết oai hùng năm nào…

Wednesday, April 4, 2018

Trùm việt cộng Phạm Đình Trọng này già rồi nhưng vẫn còn gian :-(
 Hai cán binh Bắc Việt dạo phố Sài Gòn sau ngày 30/4/1975
***

Sau khi cướp được miền Nam xong, cán binh Bắc Việt bắt đầu rững mỡ ra, và xưng mình là LÍNH chứ không còn xưng là Bộ Đội Cu Hồ nữa. 

Trùm việt cộng Phạm Đình Trọng này già rồi nhưng vẫn còn gian. ĐMVC.

Trùm việt cộng Phạm Đình Trọng hoài niệm về những ngày tháng đi cướp miền Nam.

Source: www.danchimviet.net/
*