Monday, June 15, 2015

Lòng Người Đảng Trưởng _Đằng Phương

Image result for nguyen thai hoc
Sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, những nhà cách mạng lão thành Việt Nam trú ngụ ở Trung Hoa có sai anh Đoàn Kiểm Điểm trốn về nước mời Nguyễn Thái Học tạm lánh mặt qua bên ấy để dưỡng uy sức nhuệ và chờ một cơ hội hoạt động thuận tiện hơn.

Nhưng mặc dầu đang bị lùng bắt một cách ráo riết, Nguyễn Thái Học nhất định ở lại trong nước để tiếp tục cuộc chiến đấu: Đoàn Kiểm Điểm ba lần vượt biên giới Trung Việt về tìm anh, ba lần đều bị anh cự tuyệt. Sau đây là những lời Nguyễn Thái Học nói vói Đoàn Kiểm Điểm:

Thôi! Kiểm Điểm ! Anh hãy về thưa lại

Cùng những người đã chẳng ngại xa xôi,

Đã ba lượt sai anh qua biên ải,

Vượt muôn trùng sông núi đến tìm tôi:

Ngày Tang Yên Bái _Ðằng Phương

Thông Cáo Báo Chí Về Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy tại Little Saigon
Kính tặng hương hồn những liệt sĩ đã bỏ mình trong cuô.c khởi nghĩa Yên Báy:

Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!

Trong bình minh sương lạnh phủ âm thầm.

Mười ba tiếng tung hô bao tráng liệt.

Toan lay tỉnh cả toàn dân nước Việt.

Friday, June 5, 2015

Wednesday, June 3, 2015

Thói quen xấu nhiễm sâu vào máu rồi _ Văn Quang


Trong tuần này, hầu hết các báo ở VN và các trang mạng trên khắp các diễn đàn trong và ngoài nước đều sôi sục vì những bản tin mới nhất về chuyện du học sinh VN tại Nhật ăn cắp vặt và ăn cắp có tổ chức. Nỗi nhục không phải chỉ có người VN ở trong nước gánh chịu mà tất cả người VN có mặt trên khắp hành tinh đều cảm thấy nhục khi “phải là người Việt Nam”. Trước hết tôi thấy cần phải xác định ngay rằng, từ trước những năm 1975, du học sinh VN rất nhiều, nhưng chưa hề mang tai tiếng nào về những vụ ăn cắp như thế này. Họ chỉ mang vẻ vang về cho đất nước.