Tuesday, July 31, 2018

Five Things to Know About the Diamond Sutra, the World’s Oldest Dated Printed Book


The Diamond Sutra, the World’s Oldest Dated Printed

Printed over 1,100 years ago, a Chinese copy of the Diamond Sutra at the British Library is one of the most intriguing documents in the world

Sunday, July 29, 2018

China's Xinjiang Province - A Surveillance State Unlike Any the World Has Ever Seen

In western China, Beijing is using the most modern means available to control its Uighur minority. Tens of thousands have disappeared into re-education camps. A journey to an eerily quiet region.

By Bernhard Zand, Thursday, 7/26/2018

These days, the city of Kashgar in westernmost China feels a bit like Baghdad after the war. The sound of wailing sirens fills the air, armed trucks patrol the streets and fighter jets roar above the city. The few hotels that still host a smattering of tourists are surrounded by high concrete walls. Police in protective vests and helmets direct the traffic with sweeping, bossy gestures, sometimes yelling at those who don't comply.

Saturday, July 14, 2018

Có ngưòi con gái buông tóc thề _Lương Lệ Huyền ChiêuTóc em dài em cài bông hoa lý
Miệng em cười anh để ý anh thương

 Thực ra, ngày xưa ít khi người đàn ông nhìn thấy được suối tóc mượt mà của các cô gái. Có lẻ tác giả của câu ca dao trên tưởng tượng đấy thôi.Người con gái Việt Nam ngày xưa kín đáo lắm. tóc của các cô luôn được dấu trong vành khăn mỏ quạ hoặc trong chiếc khăn vành nhung đen. Mỗi sáng sớm việc đầu tiên của các cô thiếu nữ là dấu kín mái tóc của nàng: