Thursday, October 27, 2016

Meet India's youngest Ph.D. student. She's 15 :-)


Summary:
At age 5, study in 9th grade in highschool.
At age 7, finishes 10th grade in highschool.
At age 10, graduates from highschool, and enter university.
At age 13, finishes Bachelor Degree, and enter Master Degree of Science  program.
At age 15, finishes Master Degree of Science in Microbiology, and passes entrance exam for Ph.D. program.
Presently, she is a Ph.D. student at the same university - Babasaheb Bhimrao Ambedkar (Central) University (BBAU).

Wednesday, October 26, 2016

Eat Garlic and Honey on an Empty Stomach for 7 Days and THIS Will Happen to Your Body! :-)

Eat Garlic and Honey on an Empty Stomach for 7 Days and THIS Will Happen to Your Body!

Did you know that putting garlic and honey together will create a   mixture that can keep your body healthy and strong?

Garlic is not only great for adding flavor to a recipe, but because of its strong antioxidant properties it’s also very good for your health. Garlic has allicin in it, which can lower cholesterol levels, stop blood clotting, and has been shown to stop cancer and kill bacteria.

Saturday, October 22, 2016

[Văn phong xã nghĩa] Lá thư đầu năm của đồng chí thủ trưởng cơ quan báo chí Ba Cây TrúcLá thư đầu năm BÍNH THÂN của chủ diễn đàn Ba Cây Trúc

Có thấy mới tin, đó là điều thường tình, không gì đáng nói, vì chẳng có gì khó khăn. Điều tôi muốn nói với bạn hôm nay trong buổi đầu năm Bính Thân  là « Tin trước rồi mới Thấy sau ». [Phải rồi!!! Chuẩn bị cơm gạo đi học tập 10 ngày rồi về. Cách mạng khoan hồng nên giam hơn 10 năm rồi mới thả về. Đúng là lũ Việt cộng Bắc Kỳ điếm.] 

Ngồi vào chiếc xe và cho chuyển máy, người tài xế và khách trong xe đều biết chiếc xe sẽ đi đến đâu. Chiếc xe phải chạy qua những con đường tráng nhựa của vài thành phố hay những con đường quanh co khúc khỉu của thôn quê. Những hình ảnh ấy có người hầu như quen thuộc, vì họ đã thấy, đã kinh nghiệm, nên họ tin. Chuyện qúa Dễ !

[Tinh Hoa VNCH] Cùng mọi người! _T/g Nhà giáo miền Nam


*

Đọc bài viết và những lời bình, chúng tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán! Những phát biểu, những lời bình chỉ "nương nhau mà nói" theo ý của mỗi cá nhân, nhưng..., có phải sự thật là như thế không?!

Thật ra, bọn Tàu cộng và Việt cộng, kể cả hầu hết đám hậu sinh chúng ta, đã mấy ai được học và biết một cách chân thực về Khổng Tử? 

Friday, October 21, 2016

Images of Titanic (circa. 1912) Taken By Passenger's Camera


  1. Even before the blockbuster film, Titanic, starring Kate Winslet and Leonardo DiCaprio, the Titanic was quite a famous piece of machinery. This is an original image of the ship without any CGI modifications. As compared to our cruise ships nowadays, she may now look like much. But in the time of her maiden voyage, she was the most beautiful ship to ever sail the seas.

Wednesday, October 19, 2016

Chú Giải: Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký _T/g Nguyễn Văn Sâm

(Hình trang đầu quyển Chuyện Đời Xưa, những sách quý như thế nầy ngày trước chủ nhơn Vương Hồng Sển (có chữ ký tên và triện) cắp ca cắp củm giữ gìn nay lưu lạc tứ tán như đàn ong bể ổ. NVS)

Quyển Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký là quyển sách bán chạy nhứt của nhà văn nầy. In tới lui nhiều lần, năm 1914 đã in tới ngàn thứ chín. Những lần in không đề tái bản lần thứ mấy và in bao nhiêu thì phải nói là cơ man.

Thursday, October 13, 2016

The Travel of Xuan Zang 629AD - 645AD [Đại Đường Tây Vực Ký _T/g Huyền Trang (b.602 - d.664)]


*Map shows route taken by Xuanzang, starting from Xian, (ancient Ch'ang An). Click to enlarge.

Xuanzang [600--664CE] was born into a world that beheld the tree of Buddhism slowly dying from the top. He bore witness, if unconsciously, to a time of transition and a noble faith in decay, and the swift, silent growth of jungle mythology around the crumbling temples of Buddha. 

Wednesday, October 5, 2016

The Soul of Kobani's Resistance Against ISIS: Arin Mirkan (childhood photos + ...)


Arin Mirkan, a 22 years old Kurdish freedom fighter - a leader of a Kurdish platoon on duty of defending Kobani hill during the siege of Kobani by ISIS gangs in Sept 2014 - made a suicide attack to break ISIS's encirclement for her comrades to escape to safety.

Photo: Kobani city and Kobani hill in the background where Arin Mirkan lost her life saving her comrades on October 5th, 2014.
* *

Kurdish freedom fighters retake Kobani hill (and Kobani city) after a 5 months long and bloody battle against ISIS.

Monday, October 3, 2016

Dốt tiếng Việt như vầy làm Việt cộng mừng :-(Thép ống ống théphai thứ khác nhau hoàn toàn mà không biết sao!?

Ống thép = có nghĩa là một đường ống (một công trình) làm bằng thép [của Việt Nam]. Còn,

Thép ống = có nghĩa là một loại (sản phẩm = product) trong muôn vàn loại sản phẩm (products) được làm ra từ thép, ví dụ như: thép cây, thép tấm, thép cuộn, thép hình chữ I, thép hình chữ L, thép ống vuông, thép ống tròn, thép cuộn, v.v...,

Con đường có lá me bay _Nguyễn Thị Thanh Trí


       Đó là con đường Gia Long ngày xưa ở Nha Trang ( nay là đường Thái Nguyên ), từ Mã Vòng đi thẳng qua nhà ga đến Nhà thờ chính tòa ngã Sáu. Rồi từ ngã Sáu này, ta có thể đi đường Lê Thánh Tôn xuống biển, hay đi xuống bệnh viện ( nhìn qua bên kia đường là Quân y viện Nguyễn Huệ ), thẳng xuống trường Võ Tánh, hay quẹo qua Yersin đến ngã giao nhau bệnh viện, siêu thị Maxim Mark ( rạp Tân Quang trước kia ).

Sunday, October 2, 2016

"Văn Hóa Giao Thông" Việt Nam :-) _Trần Văn Giang Sưu tầmLời giới thiệu:

Bài viết này đọc khá vui vào cuối tuần. Bản gốc (original version) viết tắt chữ tất cả các chữ nói tục thành “Đ..,” “ĐM,” “ĐMM…” nhưng tôi lại thấy cần phải viết rõ nguyên văn các chữ “không may” này thì mới thể hiện hết cái “Văn hóa” của người Hà Nội ngày hôm nay.

Trần Văn Giang
_____________________

Tôi rất hay vượt đèn đỏ các bạn ạ, cứ lừa lừa đường thoáng là tôi vượt vì tôi hay đi làm muộn. Tôi còn không bao giờ đội mũ bảo hiểm nên các anh 141 phạt tôi không dưới 10 lần với số tiền 150k quy đổi bằng 3 cái biên lai phạt 50k. Riêng đội 141 trên đường Phạm Hùng phạt tôi đến lần thứ 6 thì cái anh đội trưởng nản quá. Anh gọi riêng tôi ra một góc rồi bảo rằng:

Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi (1380 - 1442) _Trần Văn Giang sưu tầmLời giới thiệu

1- “Bình Ngô đại cáo” (1428) là bài cáo của Nguyễn Trãi viết thay lời Bình Định vương Lê Lợi để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh, dành lại độc lập cho Đại Việt.