Thursday, October 31, 2019

☝ 🌎The Mobility Revolution in Germany -E_scooters 👌

The Mobility Revolution
Urban Planners Herald End of Cars in Cities
With bad air, clogged streets and packed trains, Germany's major cities are suffocating on their own attractiveness. Now, thousands of e-scooters are also crowding bike lines. Long known as a car paradise, the country is experiencing a revolution. Is anyone noticing? By DER SPIEGEL Staff

Sunday, October 20, 2019

Úc châu: Biểu tình, tuần hành chống Trung cộng, chống Việt cộng, ủng hộ Hồng Kông

Biểu tình, tuần hành chống Trung cộng, chống Việt cộng, ủng hộ Hồng Kông

Cuộc biểu tình được bắt đầu bằng nghi thức chào quốc kỳ Úc và các quốc gia, dân tộc đang bị TC cai trị hay trực tiếp đe dọa bằng sức mạnh quân sự và quyền lực chính trị - Việt Nam, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ (East Turkestan), Đài Loan, Hồng Kông. Đặc biệt lá cờ Hồng Kông tung bay với ca khúc "Glory to Hong Kong" là một bài ca mới đươc một người nghệ sĩ Hồng Kông sáng tác ca ngợi và hun đúc tinh thần đấu tranh bất khuất để đem lại ánh sáng vinh quang (tự do & dân chủ) cho Hồng Kông đã nghiễm nhiên trở thành bài quốc ca của vùng đất đang sôi sục chống lại bàn tay sắt máu của TC.

Tuesday, October 8, 2019

[VNCH] Đồng Xanh - Tuấn Dũng và Trung Hành


######
Ban nhạc Mây Trắng trước 1975: N/s Lê Hựu Hà, Cao Giảng, Quang Thuận, Tuấn Dũng, Trung Hành

Saturday, October 5, 2019

Cộng Hòa Xã Nghĩa Ngu Si Dốt Nát Việt Cộng 🐵 - Dốt Làm Báo

Dưới đây là một bài báo còn mới đang lưu hành trong nước. Bài báo này cũng như tất cả mọi bài báo khác, mọi thứ sách vở, và các tài liệu biên khảo khác đã và đang ấn hành tại xứ xã nghĩa Việt Cộng đều viết bằng thứ tiếng Vượn của lũ vượn đỏ ở hang Pắc Pó. 

Tiếng Việt truyền thống đã chết 100%  tại miền Bắc VN và 99.99% tại miền Nam VN.

Bạn sửa được bài báo dưới đây không? 

#########

Vụ 3 người tử vong trong xe Mercedes dưới kênh nước ở Tiền Giang: Linh cảm kỳ lạ của người mẹ