Wednesday, April 4, 2018

Trùm việt cộng Phạm Đình Trọng này già rồi nhưng vẫn còn gian :-(
 Hai cán binh Bắc Việt dạo phố Sài Gòn sau ngày 30/4/1975
***

Sau khi cướp được miền Nam xong, cán binh Bắc Việt bắt đầu rững mỡ ra, và xưng mình là LÍNH chứ không còn xưng là Bộ Đội Cu Hồ nữa. 

Trùm việt cộng Phạm Đình Trọng này già rồi nhưng vẫn còn gian. ĐMVC.

Trùm việt cộng Phạm Đình Trọng hoài niệm về những ngày tháng đi cướp miền Nam.

Source: www.danchimviet.net/
*

No comments:

Post a Comment