Sunday, July 26, 2015

Phong Thủy: Cổng Công Ty (và nhà ở) của ông bà Lê Văn MỸ (sn1968) và Nguyễn Thị Ánh Nga (sn1973)*Cổng công ty (và nhà ở) của ông bà Lê Văn MỸ và Nguyễn Thị Ánh Nga.

Nhìn vào cổng, rồi đọc theo nền đen của cổng thì cổng có hình con số 4 ("TỨ", nhưng trong tiếng Hán, chữ TỨ và chữ TỬ đọc gần giống nhau, cho nên) là biểu tượng của chữ TỬ.

Bây giờ, lại nhìn ào cổng rồi đọc theo nền trắng của cồng, thì đó là con số 7 khổng lồ. 7 trong tiếng Hán là chữ THẤT, nghĩa là MẤT.

Như vậy, cánh cổng nhà của ông bà MỸ & NGA xây theo hình hai chữ "CHẾT MẤT".

Đây là điềm XUI tận mạng, nhưng tiếc rằng gia chủ và những người chung quanh không biết đến điều này để phá và sửa lại đi. Âu cũng là phần số.

*


*

Ông Lê Văn Mỹ và con gái Lê Thị Ánh Linh lúc còn sống

No comments:

Post a Comment