Sunday, February 14, 2016

Xin Đừng Chôn Chí Hùng Của Các Tữ Sĩ QLVNCH Qua Việc Trùng Tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên HòaTôi tin rằng ai trong chúng ta cũng đều đồng ý việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa (NTQĐBH) là việc nên làm, cần làm và phải làm trong một đất nước có tự do và dân chủ.Thế nhưng chương trình văn nghệ “Bông Hồng Thời Chinh Chiến” với sự kêu gọi giá vé ủng hộ $30, yểm trợ "VAF: Trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa" và "TTF: Giúp đỡ thương phế binh QLVNCH" đã khơi lại tranh luận và chia rẽ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc, đặc biệt là tại Victoria.
VAF là tổ chức Vietnamese American Foundation, sáng lập viên là ông Nguyễn Đạc Thành, Houston, Texa, Hoa Kỳ. Ông là cựu thiếu tá QLVNCH, sau năm 1975 đã từng lao tù “cải tạo”. VAF với chủ trương là trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa.

TTF là tổ chức Tình Thương Foundation có chủ trương giúp đỡ thương phế binh VNCH nhưng hoàn toàn độc lập và không có quan hệ gì đến HCQN.

Cũng xin được nhắc lại đây là lần thứ 3 việc tổ chức yểm trợ VAF xảy ra tại Úc, lần đầu tiên vào năm 2010 với chủ đề “Bông hồng trên nắm mộ hoang” đã gây quỹ tại Sydney, Melbourne và Queensland, lần thứ 2 vào năm 2015 và lần thứ 3 vào tháng 2 năm 2016. Mỗi lần ban tổ chức làm việc này điều tạo ra những chia rẽ một cách trầm trọng trong cộng đồng.

Cả 3 lần Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đều không tán thành phương cách và thời điểm trùng tu và đã ra thông báo kêu gọi không ủng hộ gây quỹ trùng tu NTQĐBH trong thời điểm này. Hội cựu quân nhân cũng là một hội đoàn được kính trọng ở Úc Châu, năm 2010 và năm 2016 tổng hội CQN QLVNCH Úc Châu đều ra thông báo không ủng hộ việc gây quỹ trùng tu NTQĐBH, riêng năm 2015 hội CQN-VIC cũng đã ra thông báo không đồng quan điểm với việc gây quỹ nêu trên.

Mỗi lần tổ chức gây quỹ cho mục đích này là một lần gây chia rẽ trầm trọng trong cộng đồng, Cộng Đồng và HCQN đã nhiều lần giải thích về những điểm lợi và hại nhằm tránh bị chia rẽ. Dẫu biết việc chia rẽ sẽ xảy ra nhưng những vị trong ban tổ chức (là những vị đã từng có sinh hoạt trong cộng
đồng) vẫn khăng khăng một mực ý định tổ chức. Câu hỏi được đặt ra là tại sao?

Lập luận của những người tổ chức gây quỹ cho rằng:

1) Lúc này là thời điểm thuận lợi để thực hiện trùng tu NTQĐBH vì đã hơn 40 năm rồi nên có khoảng 16,000 ngôi mộ của tử sĩ QLVNCH đã bị hoang tàn, mồ xiêu mã lệch, họ là những người đã hy để chúng ta được sống còn nên lo cho họ được “mồ êm mã đẹp” là bổn phận của chúng ta (thuộc thế
hệ trẻ).

2) Hơn thế nữa lúc này chúng ta được sự hỗ trợ của các dân biểu Hoa Kỳ, nếu để lâu quá sự hỗ trợ này sẽ bị thay đổi hoặc giảm đi.

Những lý do nêu ra thật đúng và đáng lưu tâm nhưng tôi vẫn nghĩ đây là việc làm chánh đáng và chánh nghĩa, cần có một kế hoạch và vì đây là việc làm khá lớn nên chúng ta cần có những yếu tố “thiên thời, địa lợi và nhân hoà”.

Nói đến “thiên thời” thì chúng ta thường nghĩ đến móc thời gian, đây có phải là thời điểm thuận lợi không? Nếu đây là việc phải làm thì tại sao chúng ta phải đợi đến sau 40 năm? tại sao không phải là ở thời điểm 5, 10, 20 hoặc 30 năm?

Trong lúc đất nước và đồng bào chúng ta vẫn còn dưới ách cai trị của CSVN, Tổ Quốc trong tình cảnh lâm nguy như hiện tại thì tôi không nghĩ đây là lúc để thực hiện trùng tu NTQĐBH. Trong phiên họp cộng đồng ngày 6-02-2016 tại Victoria có người phát biểu “nước mất thì nhà tan, thử hỏi
[1] trích từ Văn Thư Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà – Úc Châu nếu bây giờ chúng ta lo việc trùng tu NTQĐBH thì khi nước mất quý vị nghĩ những ngôi mộ này có còn không?” Cũng có quan điểm cho rằng “anh hùng tử, khí hùng bất tử”, hy sinh để bảo vệ tự do và chủ quyền của đất nước đó là bổn phận của một người công dân và đó cũng là ý chí anh hùng, họ là những người hùng đã tử trận nhưng chí của họ vẫn tiếp tục sống. Có lẽ vì cái chí hùng đó vẫn còn sống nên thời điểm này có rất nhiều người từ tôn giáo cho đến học sinh đang đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, vậy khi chúng ta thực hiện trùng tu NTQĐBH lúc này chúng ta có vô tình đem cái chí hùng đó cải táng chung với các hài cốt tử sĩ không? Người tranh đấu có thể hiểu rằng việc này đồng nghĩa với “hòa hợp, hòa giải” làm cho họ giảm đi cái ý chí đấu tranh. Chúng ta có nên suy nghĩ xem có phải đây là thời điểm tốt nhất không?

Còn về tại sao không phải trùng tu ở thời điểm trước đây? thì quý vị đã cho rằng vì trước đây không thuận lợi, không thích hợp, chúng ta chưa ổn định được cuộc sống tỵ nạn của chúng ta. Lý luận như vậy cũng thật đúng nhưng nói như vậy thì quý vị lại có sự chọn lựa về ưu tiên theo từng giai đoạn
của thời gian. Nếu đã là như vậy thì lý do của cộng đồng và tổng HCQN cho rằng lúc này không phải là lúc để trùng tu NTQĐBH cũng rất hợp lý, đặc biệt là họ đại diện cho một tập thể rộng lớn và đã lấy ý kiến và sự khôn ngoan chung của rất nhiều người thay vì ý kiến cá nhân.

Về “địa lợi”, hiện nay nhà cầm quyền csvn cai trị đất nước, những quyết định, luật lệ họ có quyền thay đổi theo ý của họ muốn bất cứ lúc nào. Luật lệ, quyền sinh sát CSVN nắm trong tay nên muốn thực hiện việc trùng tu NTQĐBH thì nhất định phải theo ý hoặc chỉ thị của họ. Như vậy thì ai có thể bảo đảm được là không chịu sự áp đặt của nhà cầm quyền CSVN. Chúng ta cũng không quên là CSVN là một chế độ “vô thần” nên những việc làm có liên quan đến tâm linh thì chúng ta có nên tin vào họ được không? Chính CSVN đã dùng phương pháp ngoại giao để hủy bỏ các ngôi mộ thuyền nhân Việt Nam ở các trại tỵ nạn,cũng qua việc này đã thể hiện được sự suy nghĩ của họ về tâm linh. Đây chúng ta cũng thấy rõ được cách thức mà họ sử dụng trên cả những lãnh thổ mà họ không làm chủ, thì thử hỏi họ sẽ áp dụng những gì cho NTQĐBH? Đó là chưa nói đến CS Bắc Việt là nguyên nhân đưa đến 16,000 tử sĩ QLVNCH ở NTQĐBH. Tôi thiết nghĩ “địa lợi” chúng ta cũng không đạt được.

Còn về “nhân hòa” thì chắc quý vị đã thấy sự chia rẽ rõ ràng trong cộng đồng chúng ta. Từ trước đến giờ cộng đồng người Việt Úc Châu được những cộng đồng người Việt trên thế giới mến mộ vì sự đoàn kết của cộng đồng, chúng ta làm việc theo thứ tự, có hệ thống và rất đoàn kết. Sự đoàn kết của người Việt hải ngoại là mối đe dọa đến nhà cầm quyền CSVN. Đây cũng là lý do mà csvn đã sử dụng những thủ đoạn để làm lũng đoạn gây chia rẽ trong cộng đồng VN qua nghị quyết 36 của chúng. Không phải chỉ có cộng đồng ở Úc không tán thành việc trùng tu NTQĐBH ở thời điểm này mà tôi còn tìm thấy được những cộng đồng người Việt ở Mỹ, Candana, Âu Châu cũng đồng quan điểm như vậy.

Như vậy cũng đủ thấy yếu tố “thiên thời, đia lợi, nhân hòa” đã không hội tụ được và vì thế chúng ta cũng đã hiểu được lý tại sao Cộng Đồng và tổng HCQN-Úc Châu đã không tán thành trùng tu NTQĐBH vào thời điểm này. Trích “mặc dù việc trùng tu mộ phần tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong bối cảnh và tình hình đấu tranh chính trị hiện tại nhằm giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, không những phải đút lót để có thể tu bổ mộ phần của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà còn phải theo chỉ thị, đường lối của nhà cầm quyền CSVN. Làm như vậy, chúng ta đã phản bội sự hy sinh xương máu và đồng thời làm tủi hổ anh linh của những tử sĩ VNCH. Việc làm này đi ngược lại mục đích, tôn chỉ của các Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” [1]

Khi đọc đến đây thì quý vị có thể cho rằng chúng tôi là người “vô ơn” vì họ đã hy sinh không tiếc rẻ mạng sống của mình thì tại sao chúng ta cần phải chờ đợi cho đến khi có được “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”, bây giờ các mộ phần đã bị mồ xiêu mã lệch nếu chúng ta còn chần chờ thì mai mốt sẽ không còn mộ để trùng
[1] trích từ Văn Thư Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà – Úc Châu tu. Kính thưa quý vị tôi không “vô ơn”, chính vì tôi trân quý, muốn vinh danh sự hy sinh cao cả và muốn duy trì “chí hùng” của các tử sĩ QLVNCH nên tôi mới ủng hộ quan điểm của Cộng Đồng và tổng HCQNQLVNCH. Còn về mồ xiêu mã lệch thì quý vị cũng đã từng nói rằng “khoảng 16,000 ngôi mộ của tử sĩ QLVNCH đã bị hoang tàn, mồ xiêu mã lệch, họ là những người đã hy để chúng ta được sống còn nên lo cho họ được “mồ êm mã đẹp”. Thưa quý vị, đây là những lời lẽ đánh động vào lòng từ tâm sẵn có của đồng bào tỵ nạn, người Việt Quốc Gia để họ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc gây quỹ yểm trợ “VAF: trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa”, chắc có lẽ vì vô tình mà quý vị lại không nhắc lại lý do tại sao những phần mộ tử sĩ VNCH lại bị mồ xiêu mã lệch trong khi Tổng HCQN-QLVNCH đã phân tích rõ ràng là những ngôi mộ này đã được xây dựng một cách rất kiên cố, cả trăm năm cũng không thể hư hại được. Thử hỏi tại sao quý vị lại vô tình không nói rõ lý do là CSVN đã vô lương tâm, cố tình cho di dời những tấm bê-tông kiên cố đi nơi khác và trồng cây lên những ngôi mộ này để rễ cây phá hoại NTQĐBH? chắc có lẽ quý vị đã vô tình quên nêu ra những sai trái và tội ác của nhà cầm quyền csvn để quý vị có thể tiếp tục làm công việc trùng tu theo ý của quý vị chăng?

Người chiến sĩ tử trận là một sự hy sinh cao cả nhất, họ đã chết nhưng chí hùng của họ vẫn còn sống thì xin quý vị đừng đang tâm mà vô tình chôn cái chí hùng đó.

Còn về quan niệm cho rằng hiện nay chúng ta được sự hỗ trợ của Dân Biểu Hoa Kỳ nên cần phải làm liền thì cũng có phần hữu lý. Đối với tôi QLVNCH, quân đội đồng minh, những hy sinh của họ tôi đều trân quý và mang ơn như nhau nhưng chúng ta cũng không quên câu nói “VNCH không thua ở chiến trường mà thua ở chánh trường”. Không ai phủ nhận sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến nhưng cũng chính vì sự hỗ trợ đó mà họ đã cho rằng họ có quyền để can dự vào chuyện nội bộ của Miền Nam Việt Nam (MNVN) lúc bấy giờ. Hoa Kỳ không thể nào am hiểu được từ văn hoá đến chiến trường như chính quyền Miền Nam Việt Nam đã am hiểu. Trong khi CS Bắc Việt nhận được sự hỗ trợ vô tận, vô điều kiện từ khối cs Nga và Tàu, thì Hoa kỳ đã can dự quá nhiều vào nội bộ của MNVN và cũng vì vậy mà mọi nỗ lực của VNCH đã bị chi phối rất nhiều. Cuối cùng Quốc Hội Hoa Kỳ đã quyết định rút lui khỏi chiến trường VN bỏ rơi Miền Nam Việt Nam, quyết định của họ đã dẫn đến biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam, đối với Miền Nam Việt Nam và thế giới một cường quốc như Hoa Kỳ đã phải mang danh nghĩa “phản bội” và đã dẫn đến việc “QLVNCH bị bức tử”. Họ đã thương thảo với Trung Quốc mà phản bội lại Miền Nam Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ mà không can dự vào nội bộ Miền Nam Việt Nam thì chắc chắn đất nước Việt Nam đã thật sự được Tự Do và Dân Chủ. Tại sao người nước ngoài lại có được cái quyền can dự hoặc quyết định về vận mệnh của đất nước chúng ta? Hoa Kỳ đã can dự vào nội bộ của Niềm Nam Việt Nam và đã dẫn đến Miền Nam Việt Nam chúng ta bị mất nước, thì xin quý vị đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào Hoa Kỳ trong việc mộ phần của Tử Sĩ VNCH. Thưa quý vị, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ tất nhiên là họ sẽ đặt quyền lợi đất nước của họ lên trên hết. Quý vị thử nghĩ xem giữa mối quan hệ của Hoa Kỳ với CSVN và mối
quan hệ của Hoa Kỳ với người Việt Tỵ Nạn hải ngoại thì mối quan hệ nào sẽ mang lại nhiều quyền lợi cho đất nước Mỹ? Chúng ta cũng không ngạc nhiên nếu Hoa Kỳ can dự vào việc Trùng tu NTQĐBH, vì làm như vậy họ sẽ được ít nhất là hai lợi điểm. 1) Hoa kỳ cho thế giới thấy họ có lòng nhân đạo, không phải là kẻ phản bội hoặc ít ra họ cũng xoa dịu được phần nào về mặc cảm phản bội đối với người dân Miền Nam Việt Nam. 2) Hoa kỳ nhân cơ hội mộ phần của tử sĩ VNCH lại đi thương thảo với CSVN để cũng cố thêm mối quan hệ giữa họ và CSVN để phụ vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ mà không cần tốn nhiều công sức. Nhà cầm quyền CSVN cũng đang lợi dụng NTQĐBH để đánh bóng cho chiêu bài “hòa hợp, hoà giải”.

Xin quý vị hãy suy xét lại và làm những công việc tạo thêm đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta, có được như vậy thì chúng ta mới có thể tranh đấu cho Việt Nam sớm ngày được Tự Do và Dân Chủ. Tôi tin rằng, chỉ có người Việt chúng ta mới hiểu được và thương người Việt của chúng ta, chỉ có người Việt Nam mới đặc quyền lợi của Việt Nam lên trên hết.

Nguyễn Văn Bon, Melbourne, 13-tháng 2 năm 2016.

[1] trích từ Văn Thư Tổng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà – Úc Châu

No comments:

Post a Comment