Tuesday, October 31, 2017

[VNCH] Lớp Đệ Nhất đầu tiên niên khóa 1962-1963 _Văn Công Tuấn
Văn Công Tuấn
* Nguồn : ĐS CHS Liên Trường Qui Nhơn 2017

Qua nhiều tài liệu về lịch sử của các trường trung học Qui Nhơn - Bình Định, nhưng chưa có tài liệu nào đề cập lớp Đệ Nhất đầu tiên của Qui Nhơn - Bình Định.

Lớp học đầu tiên này cho tôi nhiều kỷ niệm về thầy cô và bạn bè. Các bạn khóa trước muốn học Đệ Nhất phải ra ngoài tỉnh, tốn kém tiền ăn ở mà không phải gia đình nào cũng gánh vác nổi. Tôi được cái may mắn học lớp đầu tiên này. Năm ấy Cường Để mở ba lớp Đệ Nhất gồm 1A và 2B (Sinh Lý Hóa, Toán Lý Hóa), chưa có C và D (Triết Sinh Ngữ và Cổ Ngữ). Cả ba lớp này sĩ số chưa quá 100, sinh ngữ gồm Anh và Pháp. Lớp Đệ Nhất A: 1/2 theo Anh,1/2 theo Pháp, còn hai lớp Đệ Nhất B thì B1 chọn Pháp Văn và B2 chọn 1/2 Anh + 1/2 Pháp. Mỗi khi đến giờ học ngoại ngữ thì các lớp cùng sinh ngữ dồn thành một.


Lớp Anh Văn chính do Giáo Sư Hoàng Thạch Thiết phụ trách.

Lớp Anh Văn phụ do Giáo Sư Phan Bá Trác phụ trách.

Sinh Ngữ Pháp chính do Giáo Sư Đinh Thành Bài phụ trách.

Sinh Ngữ Pháp phụ do Giáo Sư Nguyễn Hoàng Sanh phụ trách.

Môn Toán Hình Học và Cơ Học do Giáo Sư Nguyễn Đình Nhàn phụ trách

Số Học do Giáo Sư Nguyễn Đình Luật phụ trách.

Vât Lý do Giáo Sư Phạm Ngọc Quan phụ trách.

Hóa Học do Giáo Sư Vương Quốc Tấn phụ trách; cũng là Giáo Sư Hướng Dẫn của lớp B2 chúng tôi.
Vạn Vật do Giáo Sư Lê Nhữ Tri phụ trách.

Triết Học do hai Giáo Sư Lê Thị Cúc và Nguyễn Phụ Chính phụ trách.

Cuối niên học chúng tôi phải vào Nha Trang để thi Tú Tài 2. Thi Tú Tài 2 gồm hai giai đoạn viết và vấn đáp. Ban A thi viết gồm Vạn Vật, Toán Lý Hóa, Sinh Ngữ chính, Triết. Ban B thi viết gồm Toán Lý Hóa, Sinh ngữ chính, Triết và Vạn Vật.

Nếu đủ điểm phần viết, thí sinh được vào vấn đáp, những môn thi giống thi viết cọng thêm sinh ngữ phụ.

Nếu thí sinh đủ điểm cả hai phần thi thì trúng tuyển Tú Tài 2.Có một ít thí sinh hỏng phần viết phải thi lại phần viết này vào kỳ sau.

Tỷ số học sinh Đệ Nhất năm ấy thi đỗ Tú Tài 2 tài khoảng 30 phần trăm, tỷ số này được xem là cao hơn các trường khác dự thi ở trung tâm Nha Trang. Chúng tôi nộp đơn thi vào các Đai Học mình thích mà không bắt buôc theo chuyên ban mà mình đã chọn.

Tôi còn nhớ các bạn học đã trúng tuyển vào các Đai Học Quốc Gia và các Đai Học Quân Sự như sau:

* ĐHSP:

Toán có Thái Xuân Quế, Phạm Quốc Tuấn

Lý Hóa có Nguyễn Mạnh Hùng

Anh Văn có Đào Đức Duyên

Việt Văn có Nguyễn Mạnh Súy, chàng này rât đặc biêt, chuyên ban Toán mà dám thi vào ngành Văn Chương và đỗ ngay, chuyện này chưa chắc thí sinh ban C hay D dám mơ tưởng.

* Kỹ Sư Phú Thọ: (Điện, Công Chánh, Công Nghệ) có Lê Công Minh và Nguyễn Cư.

* Kỹ Sư Nông Lâm Súc: (Canh Nông,Thủy Lâm và Mục Súc) có Đặng Đức Bích và Nguyễn Văn Điểu.

* Quốc Gia Hành Chánh có Nguyễn Thành Thu

* Kiến Trúc có Nguyễn Đăng Khoa

* Dược Khoa có Ngô Phú Bình, Trần Thành Tấn và Lê Thị Phương Mão

* Y Khoa có Nguyễn Trác Hiếu và Văn Công Tuấn.

* Các trường thuộc Quân Đội:

- Đại Học Chiến Tranh Chính Trị có Nguyễn thanh Sơn

- Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có Nguyễn Văn Tần

- Sĩ Quan Không Quân có Phạm Lự, Đoàn Thế Hảo, Nguyễn Hữu Nghề

Tôi không nhớ hết các bạn, còn nhiều bạn đã trúng tuyển vào các trường như Cộng Đồng Sư Phạm Qui Nhơn, Cán Sự Y Tế, Kiểm Sự Nông Lâm Súc.

Đệ Nhất năm ấy có 2 nữ sinh duy nhất là Phan Thị Bạch Nhạn và Lê Thị Phương Mão theo ban B, bên ban C tôi không rõ.

Qua bao thăng trầm lịch sử và thời gian kẻ ở người đi, mà người đi thì đi năm phương Đông Tây Nam Bắc và...Trung thổ. Hễ nhắc đến một người thì những người kia lại hiện về trong ký ức hình ảnh, cử chỉ thời xa xưa ấy.

Văn Công Tuấn

(Đệ Nhất B2 / 1962-1963)

www.chsltqn.com/

No comments:

Post a Comment