Saturday, May 26, 2012

BÀI THƠ LÝ TỐNG

BÀI THƠ LÝ TỐNG
(Ðể hoan hô và cảm ơn người  anh  hùng Lý Tống đã chống  tên văn công VC Ðàm vĩnh Hưng tại San Jose, Bắc CA)
 
Tôi muốn đợi cho nỗi mừng chín mọng


Cho niềm vui làm ngôn ngữ thăng hoa
Để viết cho anh Bài Thơ Lý Tống
Và tặng anh, chiến thắng, bản hùng ca

Bởi đập văn công, anh vang tiếng súng
Cảnh cáo bọn người theo qủi thờ ma
Bởi việc anh làm, kinh hoàng lũ Cộng
Vì chúng thấy rằng vẫn đó, Kinh Kha !

Theo dõi bản tin trả lời phỏng vấn
Lý luận của anh tinh tế, quật cường
Như thuở Diên Hồng, máu đào rửa hận
Cho một huy hoàng quang phục quê hương

Thú thật với anh, đôi khi tôi nản
Bởi thấy người đen trắng đã lòng thay
Lắm kẻ quên mình là thân tị nạn
Trốn cộng nô tàn ác, đến nơi này !

Vì tư lợi, họ tiếp tay giặc cộng
Phản bội quê hương, bán đứng đồng bào
Ý chí, trung kiên, Ó Đen Lý Tống
Thức tỉnh người chìm đắm giữa chiêm bao

Mặc ai bảo anh làm hề, diễu dở
Hoặc cộng điên cuồng, mai mỉa, gian ngoa
Riêng với người yêu quê cha đất tổ
Anh, người hùng, tài sản của Quốc Gia !

Xưa, tôi viết những bài thơ Lý Tống
Cảm phục người không ngại bước gian nan
Nay tôi lại viết Bài Thơ Lý Tống
Cảm ơn anh gìn giữ nghĩa Cờ Vàng !

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment