Friday, May 18, 2012

Thơ: Song Châu Diễm Ngọc Nhân. Nhạc Cẫm Hà


Thơ: Song Châu Diễm Ngọc Nhân. Nhạc Cẫm Hà-Giòng nhạc 4 mùa Hạ
Composed and presented by Cẫm Hà
Cẫm Hà đã phổ nhiều thơ của thi sĩ Song Châu Diễm Ngọc Nhân. Kính xin qúy thân hữu thưởng thức theo các link sau:
1.-"Chúc Em Sang Ngang"
http://khoctham.us/2011/nghe-bai-hat-Chuc-Em-Sang-Ngang_Cam-Ha-2847938.html


http://www.thuviencuoi.vn/music/nghe-bai-hat-chuc-em-sang-ngang_cam-ha-2847938.html

http://lamgiautainha.vn/mp3/nghe-bai-hat-chuc-em-sang-ngang_cam-ha-2847938.html

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9486

http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/chuc-em-sang-ngang-sang-tac-cam-ha.laikhoa8888.35B98761.html

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=RO3RRupA3p

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuc-Em-Sang-Ngang-Cam-Ha---Giong-Nhac-4-Mua-Ha/IW8UCZUW.html

2.-"Hương Sầu"http://mp3.zing.vn/bai-hat/Huong-Sau-Cam-Ha---Giong-Nhac-4-Mua-Ha/IW8Z8U8O.html

http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/huong-sau-ca-nhac-sy-cam-ha.laikhoa8888.35B9A272.html

3.-"Chúc Anh Hạnh Phúc"http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuc-Anh-Hanh-Phuc-Cam-Ha---Giong-Nhac-4-Mua-Ha/IW8Z8UZA.html

http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/chuc-anh-hanh-phuc-ca-nhac-sy-cam-ha.laikhoa8888.35B9A26F.html

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9703

4.-"Hạ Đã Tàn"http://www.muziboo.com/khoa8888/music/h%E1%BA%A1-%C4%90%C3%A3-t%C3%A0n-ca-nh%E1%BA%A1c-s%C4%A9-c%E1%BA%ABm-h%C3%A0/

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Da-Tan-Cam-Ha-Giong-Nhac-4-Mua-Ha/IW8C67ZO.html

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/10995

No comments:

Post a Comment