Sunday, October 25, 2015

Bài học thuôc lòng của tuổi hoa niên thời VNCH: Saigon - Hòn Ngọc Viễn Đông :-)


Sài Gòn có bến Chương Dương,

Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do 

Có Chợ Quán, có Cầu Kho,


Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm.

Có ô-tô-buýt khắp miền,

Vườn chơi có Thảo Cầm Viên, Tao Đàn.

Bến Thành đã tiếng tăm vang,

Chợ Cầu Ông Lãnh lại càng nên đi.

Xe đò, xe máy, taxi,

Bình Tây, Khánh Hội ngại gì xa xôi.

Chánh Hưng, Phú Nhuận đây rồi,

Thị Nghè, Tân Định nhiều nơi còn chờ.

Trải bao thay đổi đến giờ,

Khắp nơi đã rợp bóng cờ vinh quang.

Sài Gòn - thủ phủ Việt Nam (VNCH),

Mai này kiến thiết mở mang còn nhiều.
No comments:

Post a Comment