Sunday, October 25, 2015

Bút tích của cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm (1901 - 1963)


"Chúng ta hãy hợp tâm trí, nghị lực và khả năng để bảo vệ non sông, và hạnh phúc quốc dân trong đôc lập và thống nhất." _Ngô Đình Diệm
 Tại Dinh Đọc Lập ngày 22 tháng 11 năm 1954

Có mấy yếu tố tạo nên sự bí ẩn của TT Ngô Đình Diệm ví dụ như tư tưởng và lối sống pha lẩn ảnh hưởng của Nho giáo và Công giáo , hay nhận viện trợ của Mỹ nhưng lại có nhiều hành động xem ra chống Mỹ một cách kiên quyết, luôn từ chối quyền lực mà Hoàng đế Bảo Đại ký thác nếu không có đầy đủ các điều kiện về độc lập hoàn toàn từ Pháp và được toàn quyền dân sự và quân sự.

Tại sao Ông đòi độc lập hoàn toàn, tại sao đòi toàn quyền dân sự và quân sự ? Vì, tôi nghĩ ( Minh Võ nghĩ )

Với kinh nghiệm đối với Pháp, kinh nghiệm đối với Việt Minh cộng sản và kinh nghiệm với các đảng phái quốc gia, các giaó phái miền Nam, Ông đã nhìn thấy rõ : “ Chỉ có đường lối cứng rắn và thái độ cương nghị của Ông mới có thể đương đầu với Pháp, khuất phục và th`ống nhất các phe phái ở miền Nam, tạo một thế mạnh đủ hòng đối phó với chiêu bài dân tộc giả dối của HcM.

Từ lúc làm tuần vũ Phan Thiết năm 1929 Ông Diệm đã có dịp chứng kiến cái gọi là phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh với khẩu hiệu quá khích “ Tri phủ điạ hào, đào tận gốc trốc tận rễ “ khiến hàng vạn người bị giết bởi cộng sản. Và Ông đã hiểu thấu đáo chủ nghĩa cs với đấu tranh giai cấp đã được thể hiện qua phong trào này ra sao.

Năm 1933 ( mới 32 tuổi ), khi Ông từ chức Lại Bộ Thượng Thư, tương đương với chức vụ Thủ Tướng – để phản đối sự ngoan cố của nhà câm quyền thực dân, Ông đã chuẩn bị một thế trận đối lại với chiêu bài dân tộc mà HcM đã dùng để lôi kéo và chiêu dụ các nhà yêu nước chân chính.

Đó là ” Chính Nghĩa Dân Tộc ” – Có khả năng bẻ khóa cái Chiêu bài dân tộc của HcM – kẻ bán linh hồn dân tộc cho quốc tế cs.

Tư tưởng này đã khiến nhà cách mạng lừng danh Phan Bội Châu tiên đoán một cách chính xác rằng “ Tất sau này, việc phục hung chỉ có hạng người như Ngô Đình Diệm mói làm nổi “ và đúng 22 năm sau lời tiên đoán đó đã thành sự thật, lúc ấy cụ Phan đã qua đời 15 năm rồi.

Hàng loạt biến cố xảy ra từ sau ngày 1954 được ghi vào sử xanh và đã chúng tỏ Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người tạo nên thời thế…

Người đã chết sau 9 năm tận hiến cả đời mình cho dân tộc và chính nghĩa quốc gia.
Mong người trở lại để tiếp tục công trình còn dang dỡ.

Source: http://exodusforvietnam.wordpress.com/2015/10/25/buc-anh-co-luu-but-loi-nhan-goi-cua-ngo-tong-thong/#more-23920

No comments:

Post a Comment