Wednesday, July 20, 2016

Trong tiếng Việt không có chữ "SỰ bài bản" ! Cũng không có hai chữ "NHÂN THÂN":-(


*

*Trong số các nhà báo trẻ (sanh sau năm 1975) trong nước thì nhà báo Phạm Đoan Trang là người có trình độ Anh ngữ rất cao, và đã học xong đại học (kinh tế? thương mại?) tại Hà Nội.  Mình cứ tưởng rằng một người sống trong nước mà giỏi Anh ngữ như vậy thì tiếng Việt phải càng giỏi hơn nữa!

Nhưng thật là hết sức bất ngờ khi thấy nhà báo dường như không hiểu rõ cách dùng hai chữ "bài bản".  Chữ "bài bản", tự nó đã là danh từ rồi, cho nên không cần có chữ "SỰ" đứng trước nữa.


Toàn thể sách vở tiếng Việt in trước năm 1975 ở miền Nam, và trước 1954 ở miền Bắc không có chữ "SỰ bài bản".

Cái tựa bài có chữ "SỰ", khi đọc lên, nghe như Mán trên rừng mới xuống phố lần đầu.  Còn bỏ chữ "SỰ" đi thì đọc lên mới thấy thanh thoát hơn nhiều.

***


Trong tiếng Việt cũng không có hai chữ "NHÂN THÂN".  Hai chữ này có nghĩa là gì thì chỉ có việt cộng mới hiểu mà thôi. Người Việt quốc gia từ xưa đến giờ đều dùng hai chữ "BẢN THÂN", như:
"bản thân người đó", "bản thân cô đó", "bản thân cậu đó", "bản thân tụi nó", "bản thân tụi mình" v.v...
Hai chữ 'NHÂN THÂN" nghe rất ngu và rất tối nghĩa.

Còn hai chữ "Thân Nhân" thì ai cũng biết rồi, đó là những người bà con của mình. Dùng ngôn ngữ của Việt cộng chứng tỏ bản thân mình còn u mê.  :-(No comments:

Post a Comment