Sunday, July 24, 2016

Văn phong xã nghĩa là Cái Dấu Tay của tác giả :-)Gác nội dung qua một bên, thì câu văn trong bài này là câu văn XHCN. Như vậy, t/g Lê Hùng Bruxelles có lẽ là người miền Bắc (cũng có thể là người miền Nam theo cha mẹ đi tập kết ra Bắc từ hồi còn nhỏ), học dưới mái trường XHCN nhiều năm. Cho nên dù đã ra hải ngoại nhiều năm rồi nhưng vẫn còn giữ văn phong xã nghĩa.   Không biết là Lê hùng BruxellesLão Ngoan Đồng [thường tự nhận mình là lính hay sĩ quan của VNCH] là hai người khác nhau hay chỉ là hai cái mặt nạ của cùng một cán bộ đi tập kết ra hải ngoại? :-)

Source:  http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11643:nhan-c-bai-qnc-m-sa-sutqca-v-linh-ma-ngh-v-cuc-bu-c-tng-thng-m&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

No comments:

Post a Comment